ERVARING & OPDRACHTGEVERS

Palet aan kennis & vaardigheden

Vanuit verschillende vakgebieden en mijn ervaring in meerdere rollen heb ik een mooi palet aan kennis en vaardigheden vergaard. Hierdoor ben ik een breed onderlegde HR-professional, onderscheidend in mijn werk. Lees hieronder meer over mijn ervaring bij eerdere werkgevers en opdrachtgevers.

IKEA

Binnen IKEA heb ik vijf prachtige jaren gehad in het Customer Support Center (CSC). Het CSC is het klantcontactcentrum voor heel Nederland, gevestigd in Groningen. De eerste vier jaar was ik hier HR-adviseur, in mijn laatste jaar was ik Customer Resolutions Manager.

Als HR-adviseur heb ik hier de kneepjes van het vak geleerd, mijn collega adviseur en manager vielen om diverse reden weg wat er toe leidde dat ik in een organisatie van 150 medewerkers de enige HR-professional was. Na een aantal maanden werd het HR-team aangevuld en hebben wij in vier jaar tijd kunnen bouwen aan een stabiele en waardevolle HR-afdeling. In die vier jaar is het CSC gegroeid van 150 naar 450 medewerkers. Deze groei heeft er toe geleid dat ik zeer ervaren ben in groeiende organisaties en organisaties die in beweging zijn. Mijn specialisme ligt in reorganisaties, talentmanagement en leiderschapsontwikkeling. Ik heb mij in deze periode ontwikkeld tot een stevige gesprekspartner met allround kennis van het HR-vak.

In mijn laatste jaar bij IKEA was ik leidinggevende van één van de operationele afdelingen van het CSC. Ik gaf leiding aan 8 teamleiders en hun teams (170 medewerkers) en was onderdeel van het managementteam. Het doel van mijn opdracht was tweeledig, breng structuur aan en zorg dat de groep teamleiders één team wordt en leiding geeft op de IKEA manier. In beide doelen ben ik geslaagd, met mijn komst is structuur en lijn teruggekomen op de afdeling, wat de basis heeft gelegd voor de huidige resultaten. Daarnaast hebben de leidinggevenden zich ontwikkeld tot sterke leiders binnen IKEA.

Mijn jaar als operationeel leidinggevende maakt dat ik begrijp wat voor bijdrage HR heeft in de lijn en dat ik mij goed kan inleven in de eindgebruiker.

KwadrantGroep

De KwadrantGroep is een sterke netwerkpartner in de zorg die een totaalpakket aan ouderenzorg biedt. Als interim HR-adviseur had ik een driedelige opdracht. Twee delen richten zich op Palet (regio Leeuwarden): uitvoer van de gebruikelijke werkzaamheden als HR-adviseur en verantwoordelijkheid voor de adviesnota facilitair. Mijn opvolger heeft deze adviesnota kunnen afronden.

Het laatste deel van de opdracht bestond uit een afdelingsscan van de HR-afdeling met bijbehorend advies aan de HR-directeur. De focus lag in het versterken van de onderlinge samenwerking van de verschillende onderdelen van de HR-afdeling en de toekomstvisie op de afdeling. Na het advies is de afdeling zelfstandig met de uitvoer gestart.

Rebelpoint

Een arbeidsmarkt vol #happyrebels, dat is de missie van Rebelpoint. Dit doen zij door teams te trainen en organisaties van advies te voorzien hoe zij #happyrebels kunnen worden. Een #happyrebel weet wat goed is voor hem of haar en heeft het lef om hier naar te handelen. In mijn samenwerking met Rebelpoint was ik verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe klanten en trainers, hierin heb ik kunnen bijdragen aan de groei van Rebelpoint. Daarnaast was (en ben ik nog steeds) als trainer betrokken.

Helping Hands

Helping Hands biedt begeleiding aan kinderen en jongeren met gedragsproblematiek. Als pedagoog begeleide ik kinderen en hun gezinnen. Ik was verantwoordelijk voor het trainen van sociale vaardigheden en soft skills om emotionele stabiliteit en zelfstandigheid te vergroten. Middels praktische en interactieve werkvormen lukte het mij om een connectie te krijgen met deze kinderen en doelen te behalen. Weerstand kon ik wegnemen door met humor gedrag te spiegelen. Deze ervaring met trainingsvormen en het wegnemen van weerstand gebruik ik nu dagelijks in mijn werk als HR-professional.