INTERIM HR-ADVISEUR

Interim HR

Het kan voorkomen dat jouw organisatie behoefte heeft aan een interim HR-adviseur. Dit wil zeggen iemand van buiten de organisatie die tijdelijk de rol van HR-adviseur op zich neemt. Je kunt hierbij denken aan vervanging bij ziekte of (zwangerschaps-) verlof. Ook kan jouw organisatie behoefte hebben aan een extra adviseur doordat jouw organisatie groeit of een reorganisatie doormaakt.

In bovenstaande gevallen ben ik de geschikte HR-adviseur voor jou. Wat krijg je als je voor mij kiest?

  • Een breed onderlegde adviseur met ervaring als leidinggevende. Mijn achtergrond ligt in human resources, pedagogiek en psychologie.
  • Ik beschik over de meest recente kennis omtrent wet- en regelgeving die geldt voor human resources.
  • Ervaring in veranderende organisaties (retail, zorg, overheid) waar de gebruikelijke HR-verantwoordelijkheden bij komen kijken zoals SPP, functioneren en loopbaanbegeleiding. Hierin ben ik een stevige gesprekspartner.
  • Ruime vakkundigheid in talentmanagement, teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.
  • Een bekwame adviseur in arbo en verzuim (voorkomen, WVP, mobiliteit).

Hoe werk ik samen?

Na een eerste kennismaking verkennen we waar de behoefte ligt in de interim HR-opdracht. Gaat het om een generalistische rol waarin alle aspecten van HR aan bod komen? Of betreft het een HR-adviesrol met een specialistisch gebied? In beide gevallen start er een ervaren HR-adviseur die optreedt als katalysator in het team en jouw organisatie.

Na het aangaan van een samenwerking evalueren we op gezette momenten. Hiermee zorgen we dat er aan elkaars verwachtingen wordt voldaan en dagen we elkaar uit waar nodig.

Waar wacht je nog op? Samen De Rand opzoeken en genieten van het uitzicht? Neem contact op!