Ervaring

Vanuit mijn ervaring in verschillende vakgebieden en ervaring in meerdere rollen heb ik een uitgebreid palet aan kennis, vaardigheden en competenties waardoor ik breed inzetbaar ben als HR-professional. In combinatie met mijn positieve energie ben ik hiermee onderscheidend in mijn werk. Lees hieronder meer over mijn ervaringen bij eerdere werkgevers en opdrachtgevers.

Retail – Ikea

Bij het Customer Support Center van IKEA ben ik volwassen geworden in het vak. In een groeiende organisatie van 150 medewerkers vielen de HR-Manager en de HR-adviseur om diverse redenen uit. Het leidde ertoe dat ik de enige HR-professional was. Hierdoor heb ik onder stoom en kokend water alle facetten van het HR-vak kunnen leren, oppakken en ervaren. 

In de periode die volgde is de HR-afdeling gegroeid, evenals het Customer Support Center welke na vier jaar tijd uit 450 medewerkers bestond. De groei heeft ertoe geleid dat ik zeer ervaren ben in groeiende organisaties of organisaties die in beweging zijn. 

Het laatste jaar bij IKEA had ik de rol van Customer Resolutions Manager, waarbij ik leiding gaf aan 8 teamleiders en hun teams. In deze rol maakte ik deel uit van het managementteam. De relatief nieuwe groep leidinggevenden heb ik eigen gemaakt in de IKEA-way van leidinggeven. Daarnaast heb ik structuur en lijn gebracht in de afdeling waarmee de resultaten van de afdeling verbeterd zijn. Het jaar als leidinggevende in de lijn maakt dat ik goed begrijp wat de lijn nodig heeft van HR.

Start & Scale-up

Rebelpoint: Binnen Rebelpoint was ik verantwoordelijk voor het aangaan van nieuwe klantrelaties en de werving van nieuwe trainers in Noord-Nederland. Daarnaast heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuwe diensten. Als trainer van de methode werd ik ingezet bij klanten.

Elzinga & Van der Krieke: In dit nieuwe en zeer snel groeiende bedrijf heb ik de vier eigenaars getraind in recruitment en gespreksvaardigheden. Daarnaast geadviseerd en bijgedragen aan de basis van HR en de gesprekscyclus.

AI-InfrasSolutions: Opzetten van een HR-afdeling in een veranderende omgeving van Start-up naar Scale-up. Strategie bepaald en omgezet in een meetbaar jaarplan. Ik heb lijn, structuur en standaardisatie bewerkstelligd in de organisatie zodat verdere groei gerealiseerd kan worden.

Zorg & Welzijn

KwadrantGroup: Quickscan uitgevoerd van de HR-afdeling en voorzien in bijbehorend advies. Daarnaast betrokken bij de regio Palet (Friesland) waar de focus lag op de reorganisatie van het facilitair domein en individuele casuïstiek. 

Accare: Strategische adviesrol voor de regio’s Groningen, Friesland-Flevoland en de afdeling Research waarin de focus lag op strategische personeelsplanning, binden & boeien, functiehuisinrichting. Daarnaast was ik betrokken bij procesverbetering op de HR-afdeling en had ik een actieve rol in Samen Sturen: teamontwikkeling binnen Accare.

In de corona periode was ik projectleider van het vaccinatieprogramma voor zorgprofessionals binnen Accare.

Zorggroep Meander: Strategische adviesrol in het kader van de herinrichting van de ondersteunende diensten en het leidinggevende kader. Daarnaast een leidende rol in de professionalisering van de HR-afdeling. 

Binnen Zorggroep Meander was ik daarnaast projectleider van de projecten Strategische Personeelsplanning en Leiderschap & Eigenaarschap.

 

“De mooiste bloemen bloeien aan De Rand” – Wanneer je durft (risico aangaan om voordeel te behalen), ontstaan de beste resultaten.

 

Pedagoog – Helping Hands

Helping Hands biedt begeleiding aan kinderen en jongeren met gedragsproblematiek. Als pedagoog begeleide ik kinderen en hun gezinnen. Ik was verantwoordelijk voor het trainen van sociale vaardigheden en soft skills om emotionele stabiliteit en zelfstandigheid te vergroten. Middels praktische en interactieve werkvormen lukte het mij om een connectie te krijgen met deze kinderen en doelen te behalen. Weerstand kon ik wegnemen door met humor gedrag te spiegelen. Deze ervaring met trainingsvormen en het wegnemen van weerstand gebruik ik nu dagelijks in mijn werk als HR-professional.