Welke taal van de liefde spreek jij? Hè ook op het werk?!

14 sep, 23

Liefde, love, l’amour of zoals de Groningers het noemen Loifde. We kunnen verliefd zijn, houden van, iemand lief hebben of waarderen. Paul de Leeuw zong er een prachtig lied over, ‘k heb je lief, vier jaargetijden lang’. Iedereen heeft zijn eigen manier om liefde te delen en waardering te laten zien, een liefdestaal. Heb je hier wel eens bij stilgestaan? En hoe denk je dat dit op het werk terug komt?

Ik weet dat je nu misschien denkt: hè wat!? Een liefdestaal? Op het werk? Oterdoom, even normaal. Waardering is de manier waarop relaties stand houden en groeien, zo ook in ons werk. Waardering laat zien dat de ander belangrijk is en dat je hem of haar accepteert zoals hij of zij is. Zonder waardering geen hechting en zonder hechting geen gezonde relatie. In mijn eigen relatie hebben mijn vrouw en ik wel eens verschillende talen gesproken, wat maakte dat we wat van elkaar af kwamen te staan. Ook in een enkele werkrelatie leek het wel of mijn leidinggevende en ik totaal langs elkaar heen spraken wanneer het op waardering aan kwam. Inmiddels begrijp ik beter waar dit in zit. 

Een liefdestaal, wat is dat dan? Gary Chapman heeft hier een boek over geschreven, waarbij hij onderscheid maakt tussen vijf liefdestalen. Een taal om je waardering uit te spreken en te laten zien. De eerste taal is positieve woorden, complimenten, aanmoediging of ondersteunende gesprekken. Denk aan uitspraken als: “ik heb vertrouwen in jou” of “ik ben trots op wat je hebt gedaan”. De tweede taal is samen zijn, in de vorm van samen activiteiten ondernemen, borrelen en de tijd nemen voor elkaar. Tijd vrij maken voor de ander, waarbij oprechte aandacht de boventoon voert. De derde taal is lichamelijk contact, een schouderklop, een knuffel of een high five. In verband met de coronamaatregelen hebben personen die dit als liefdestaal hebben het op dit moment moeilijk (ik heb met jullie te doen!). De vierde taal is cadeautjes, een borrelpakketje, een cadeaubon of bloemen. Het gebaar waarbij geven centraal staat is hierbij het belangrijkste. De laatste taal is dienen, hierbij gaat het om zorgdragen voor de ander, helpen of bijspringen wanneer iets moeilijk is, een telefoontje overnemen of anderen op hun gemak stellen. 

Op LinkedIn heb ik de afgelopen periode veel cadeautjes voorbij zien komen van werkgevers die hun medewerkers een hart onder de riem willen steken in deze lastige periode. Vaak gaat dit gepaard met een kaartje waar positieve woorden op staan. Fantastisch om zo waardering uit te spreken, blijf dat vooral doen! Ik moedig jullie aan om ook naar de andere liefdestalen te kijken!

Zo ook voor jou, weet jouw leidinggevende of jouw directe collega wat jouw taal van de liefde is? Op welke manier voel jij waardering? En weet je van de personen om jou heen hoe zij gewaardeerd willen worden? Op het werk zou ik je favoriete collega niet sukkerkenailduveltje (Gronings, zoek maar op) gaan noemen of zoals de bonobo’s bij elke activiteit gaan knuffelen, maar het gesprek aangaan over waardering komt je relatie ten goede! Durf jij het aan?

Meer blogs